TENTANG YAYASAN AMMIRUL UMMAH

Yayasan Ammirul Ummah adalah organisasi non-pemerintah (NGO) yang terdaftar di Malaysia untuk melakukan pekerjaan amal untuk misi bantuan kemanusiaan, pembangunan sosial-ekonomi, pendidikan bagi umat Islam di Malaysia dan di seluruh negeri.

Misi Kami

1. Menyediakan kemudahan untuk pembangunan sosial orang miskin melalui bantuan kewangan, barangan dan perkhidmatan untuk meletakkan asas asas untuk peningkatan kehidupan.

2. Melaksanakan aktiviti ke arah mengurangkan atau membasmi kemiskinan melalui aktiviti ekonomi yang mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran.

Visi Kami

Membantu ummat global dari kemiskinan, tidak berpendidikan, tidak terampil dan pengangguran

KERJASAMA STRATEGIK